„DIJAMANT” je udruženje građana i nevladina organizacija koja djeluje i radi na teritoriji općine Jajce i šire. Fokusirana je na ljudske potrebe a posebno na mlađu populaciju i žene sa akcentom na ruralne sredine.             

Syndicate content