"IZRADOM SUVENIRA I UKRASNE AMBALAŽE DO BOLJE TURISTIČKE PONUDE"

 

 

 

 

 

Opći cilj projekta jeste  doprinjeti podizanju nivoa svijesti javnosti o važnosti i uključivanja u kulturna dešavanja,a samim tim i ekonomsko osnaživanje  mladih i žena,kroz izradu tradicionalnih suvenira,dizajniranje,pakovanje i prodaja.Federalno ministarstvo okoliša i turizma.