PROJEKAT "RAZLIČITOSTI SPAJAJU"

Opći cilj projekta je doprinijeti promicanju kulturno-povijesne baštine Bosne i Hercegovine kroz folklorne aktivnosti na području grada Jajca i šire.

Specifični ciljevi projekta su: 

-Promovisati kulturno-historijsko naslijeđe s ciljem aktivnog uključivanja u folklorne aktivnosti.

-Animirati odrasle, pogotovo mlađu populaciju da kroz folklornu igru ​​očuvaju svoju tradiciju i kulturu.

pružiti zainteresovanim aktivistima i turistima mogućnost tradicionalnih plesova uz druženje i kulturne aktivnosti.

-Izložiti tradicionalnu nošnju te tim e potstići turističku ponudu.

-Potaknuti više kulturnih manifestacija na području Jajca.