Turska Agencija za razvoj"TIKA" u BiH,podržala projekat"KONKRETNO @ MOTIVIRANO" Omladinskog kluba "Dijamant" Jajce

 Razvojna agencija "TIKA" U BiH,podržala projekat"Konkretno @ Motivirano"Svoju podršku je dala kroz nabavku profesionalni mašina za šivenje i krojenje.Također,svoj doprinos dala se:Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice,Ministastvo za okoliš i turizam,Općina Jajce i UNDP u BiH.